Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
153.
Decyzja Nr 120/MON z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2019.08.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.08 13:42
Treść aktu: