Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
152.
Decyzja Nr 89/MON z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2021 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.06.23 11:20
Treść aktu: