Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
152.
Decyzja Nr 170/MON z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.05 12:22
Treść aktu: