Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
152.
Decyzja Nr 126/MON z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.09.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.25 11:11
Treść aktu: