Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
152.
Decyzja Nr 122/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznaeczej 6. Batalionu Logistycznego 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.04.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.26 11:37
Treść aktu: