Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
151.
Decyzja Nr 88/MON z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.06.23 11:06
Treść aktu: