Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
151.
Decyzja Nr 277/MON z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.09.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.09 12:30
Treść aktu: