Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
151.
Decyzja Nr 174/MON z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.05.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.05.25 11:58
Treść aktu: