Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
151.
Decyzja Nr 157/MON z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniajaca decyzje w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.06.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.06.12 11:35
Treść aktu: