Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
151.
Decyzja Nr 130/MON z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.09.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.09.29 08:42
Treść aktu: