Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
150.
Decyzja Nr 276/MON z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zwiększenia należności zagranicznej i dodatku zagranicznego, otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2016.09.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.09 12:27
Treść aktu: