Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
150.
Decyzja Nr 156/MON z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Świeta Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2013.06.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.06.12 11:21
Treść aktu: