Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
150.
Decyzja Nr 142/MON z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona, przyjęcia wyrózniającej nazwy, ustanowienia dorocznego święta oraz czasowego używania sztandaru rozformowanej 3. Brygady Zmechanizowanej przez Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska)
Minister Obrony Narodowej 2017.07.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.07.10 10:56
Treść aktu: