Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
150.
Decyzja Nr 129/MON z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2020.09.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.09.24 11:09
Treść aktu: