Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
150.
Decyzja Nr 124/MON z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
Minister Obrony Narodowej 2018.09.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.25 09:38
Treść aktu: