Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
15.
Decyzja Nr 13/MON z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa
Minister Obrony Narodowej 2022.02.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.10 12:32
Treść aktu: