Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
15.
Decyzja Nr 13/MON z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona 45. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu
Minister Obrony Narodowej 2020.02.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.07 08:37
Treść aktu: