Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
15.
Decyzja Nr 13/MON z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa, jako dysponentowi środków bużetu państwa drugiego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2018.02.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.02.28 11:39
Treść aktu: