Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
149.
Decyzja Nr 275/MON z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania zespołów do sprawdzenia wybranej problematyki w sądach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2016.09.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.06 12:15
Treść aktu: