Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
149.
Decyzja Nr 164/MON z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania nazwy wyróżniającej 1. Batalionowi Zmechanizowanemu 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
Minister Obrony Narodowej 2014.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.05 11:48
Treść aktu: