Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
149.
Decyzja Nr 154/MON z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniajaca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.06.07 11:23
Treść aktu: