Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
149.
Decyzja Nr 127/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2012.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.25 13:31
Treść aktu: