Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
149.
Decyzja Nr 122/MON z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.09.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.24 14:15
Treść aktu: