Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
148.
Decyzja Nr 272/MON z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych
Minister Obrony Narodowej 2016.09.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.01 10:16
Treść aktu: