Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
148.
Decyzja Nr 163/MON z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej
Minister Obrony Narodowej 2014.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.05 11:47
Treść aktu: