Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
148.
Decyzja Nr 153/MON z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniajaca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2013.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.06.07 11:21
Treść aktu: