Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
148.
Decyzja Nr 140/MON z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2017.06.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.29 10:30
Treść aktu: