Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
148.
Decyzja Nr 121/MON z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.09.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.19 10:00
Treść aktu: