Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
147.
Decyzja Nr 271/MON z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.09.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.01 10:15
Treść aktu: