Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
147.
Decyzja Nr 162/MON z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania wyrózniającej nazwy "Ziemi Wałeckiej" 104. Batalionowi Zabezpieczenia
Minister Obrony Narodowej 2014.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.05 11:45
Treść aktu: