Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
147.
Decyzja Nr 152/MON z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej oraz zmiany podległości dysponentów środkow budżetu państwa trzeciego stopnia w Wojskach Specjalnych
Minister Obrony Narodowej 2013.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.06.07 11:05
Treść aktu: