Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
147.
Decyzja Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2020.09.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.09.17 08:16
Treść aktu: