Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
147.
Decyzja Nr 120/MON z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2018.09.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.18 11:29
Treść aktu: