Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
147.
Decyzja Nr 119/MON z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.08.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.08 11:01
Treść aktu: