Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
146.
Decyzja Nr 270/MON z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.09.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.01 10:13
Treść aktu: