Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
146.
Decyzja Nr 164/MON z dnia 13 maja 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2015.05.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.05.13 12:10
Treść aktu: