Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
146.
Decyzja Nr 161/MON z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 31. Batalion Radiotechniczny
Minister Obrony Narodowej 2014.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.05 11:44
Treść aktu: