Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
146.
Decyzja Nr 125/MON z dnia 14 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.09.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.09.16 10:01
Treść aktu: