Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
146.
Decyzja Nr 119/MON z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania” oraz „Procedury realizacji prac rozwojowych dla środków zaopatrzenia żywnościowego”
Minister Obrony Narodowej 2018.09.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.18 11:22
Treść aktu: