Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
146.
Decyzja Nr 118/MON z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego
Minister Obrony Narodowej 2019.08.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.06 12:54
Treść aktu: