Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
145.
Decyzja Nr 86/MON z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2021.06.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.06.15 13:49
Treść aktu: