Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
145.
Decyzja Nr 258/MON z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.08.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.08.11 11:47
Treść aktu: