Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
145.
Decyzja Nr 139/MON z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.27 13:59
Treść aktu: