Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
145.
Decyzja Nr 124/MON z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego Święta 18. Batalionu Dowodzenia
Minister Obrony Narodowej 2020.09.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.09.03 12:14
Treść aktu: