Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
145.
Decyzja Nr 118/MON z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony
Minister Obrony Narodowej 2018.09.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.18 11:16
Treść aktu: