Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
144.
Decyzja Nr 85/MON z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej”
Minister Obrony Narodowej 2021.06.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.06.14 14:15
Treść aktu: