Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
144.
Decyzja Nr 117/MON z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2018.09.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.18 11:14
Treść aktu: