Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
143.
Decyzja Nr 247/MON z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.08.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.08.04 09:34
Treść aktu: