Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
143.
Decyzja Nr 139/MON z dnia 24 maja 2013 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.06.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.06.05 11:01
Treść aktu: