Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
143.
Decyzja Nr 122/MON z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania, wprowadzenia i aktualizacji „Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej"
Minister Obrony Narodowej 2020.08.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.31 12:48
Treść aktu: